Zarządzanie nieruchomościami

Strona główna Oferta Zarządzanie nieruchomościami

Prowadzimy działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, która polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Jesteście Państwo właścicielami mieszkania, lokalu użytkowego, etc. Wyjeżdżacie za granicę, mieszkacie w innym mieście lub nie macie czasu się nim zająć – to nie jest problem, proponujemy Państwu również usługę buy-to-let, polegającą na oddaniu nam w zarząd lub administrację jednej lub kilku nieruchomości

Na Państwa życzenie wykonujemy opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Wspólnicy Spółki Cywilnej “Alodia Nieruchomości” Piotr Batko oraz Tomasz Czajowski posiadają licencje zawodowe zarządcy nieruchomości nr 14037 nadaną przez Ministerstwo Infrastruktury i nr 14286 nadaną przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa w latach 2005-2006. Jesteśmy członkami Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Naszym zadaniem jest sprostać wymaganiom stawianym przez rynek nieruchomości.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządzania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Nasi Partnerzy